Mazas pārmaiņas ar lielu nozīmi: César Ritz Colleges Switzerland saņem Green Globe sertifikātu

2018 08 08 crcs honey harvest workshop 4 of 15 1 1

Tas ir noticis: César Ritz Colleges Switzerland ir kļuvusi par pirmo augstākās izglītības iestādi pasaulē, kas ir izturējusi sertifikāciju atbilstoši Green Globe standartam– augstākajam ilgtspējīgas attīstības standartam.

Šis mērķis tika nosprausts jau 2019. gadā, un kopš tā laika radoša domāšana, smags darbs un novatorisks gars ir virzījis iestādi uz daudzu praktisku izmaiņu ieviešanu ilgtspējīgai attīstībai. Šeit ir minēti tikai daži piemēri. Pilnu ilgtspējīgas attīstības rīcības plānu var lejupielādēt šeit.

Studentu izglītošana bioloģiskās daudzveidības jautājumos

Studentu pilsētiņas teritorijā tika izvietoti bišu stropi, un rūpes par mūsu 250 000 bišu spieta labklājību tika uzticēta vietējam biškopim Romenam Ptikolenam. Šis darbs ilgst visu gadu, un, lai bitēm labi klātos, nepieciešamas īpašas rūpes un uzmanība. Studenti apmeklē tematisko semināru, kurā viņi uzzina vairāk par šī mazā kukaiņa dzīvi un to, cik svarīga mums ir viņu izdzīvošana. Papildus savam ieguldījumam Le-Buvrē ekosistēmas saglabāšanā, studenti un universitātes darbinieki ir priecīgi arī par iespēju nobaudīt apbrīnojamo medu pēc tā savākšanas.

 

Jauna pieeja iepirkšanās iespējām

Pastāvēja nepieciešamība pēc kompleksas integrētas, ekoloģiski ilgtspējīgas iepirkšanās politikas, kura ņemtu vērā ekonomiskos, ekoloģiskos un sabiedriskos faktorus.
Šīs politikas galvenie virzieni ir šādi:

  • Samazināt kopējo patēriņu un pārejiet uz produktiem, kuru dzīves cikla ietekme uz vidi ir mazāka.
  • Atbalstīt universitātes centienus samazināt un nivelēt elektroenerģijas un ūdens patēriņu, kā arī samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisijas.
  • Ņemt vērā priekšmeta galīgās izmaksas, nevis īstermiņa finansiālo konkurētspēju.

Galvenais mērķis ir patērēt tādus produktus un pakalpojumus, kuriem ir ilgtermiņa vērtība attiecībā pret samaksāto summu, par prioritāti izvirzot atbalstu vietējiem uzņēmumiem un tādējādi veicinot vietējās ekonomikas attīstību. Arī preču iegādei jāatbilst noteiktiem ētikas standartiem, nodrošinot apmaiņu bez jebkādiem aizspriedumiem vai korupcijas.

Katru reizi, kad Jūs tērējat naudu, Jūs ar to balsojat par to, kādu pasauli Jūs vēlaties redzēt.
/Anna Lappe

Jauns veids, kā pārvaldīt resursus un līdzekļus

Vadībai bija jādomā par to, kā pārvaldīt resursus, piemēram, ūdeni, elektroenerģiju un gāzi. Tātad, lai samazinātu ūdens patēriņu, uz visiem krāniem studentu pilsētiņā tika uzstādīti aeratori. Vēl viens piemērs vides ilgtspējības ieviešanai ir mūsu zemes pilienveida apūdeņošanas izmantošana, kas ir vairāk nekā 90% efektīvāka nekā citas apūdeņošanas metodes. Šī ir vispiemērotākā metode apstādījumu laistīšanai leņķī un palīdz mums samazināt ūdens patēriņu.

Kaut arī nākotnē mūs gaida vēl lielāki tehniskie projekti gāzes un elektroenerģijas jomā, šādus nelielus uzlabojumus ir viegli veikt un tie ir lielisks sākumpunkts nākotnes panākumiem.

sustainable science

Jauns domāšanas veids

Visi šie praktiskie jaunievedumi ir ļoti svarīgi. Bet Green Globe sertifikācija nozīmē kaut ko vairāk.

Dekāna vietniece Silvana Navarro, kuras ieguldījums sertifikācijas procesā bija viens no noteicošajiem, atzīmē: “Ir patiesi svarīgi mainīt pašu domāšanas veidu un fundamentāli pārveidot mūsu mācību iestādes iekšējo struktūru.”

Bija nepieciešams izstrādāt un ieviest jaunus principus, kā arī organizēt darbinieku nepārtrauktu apmācību, atgādinot viņiem par mūsu politikas jauno virzienu. Attiecīgās izmaiņas universitātes politikā ir radījušas pamatu ilgtspējīgas pārvaldes prakses turpmākai ieviešanai.

Bet arī tas vēl nav viss.

César Ritz Colleges Switzerland mācās nākamie viesmīlības nozares līderi, un tam, ko tieši viņi iemācās, ir liela nozīme. Katra semestra grafikā tagad ir iekļautas vieslekcijas par ilgtspējīgu attīstību dažādās nozarēs. Tā kā tieši pasaules tūrismam ir būtiska ietekme uz apkārtējo vidi, mūsu studentu izglītības kvalitāte šajā nozarē ir ļoti svarīga.

Galvenais uzdevums bija attīstīt studentu atbildīgumu un izpratni par viņu lēmumu ietekmi uz apkārtējo vidi.

Mācību programma ir veidota tā, lai ekoloģijas tēmas būtu saistītas ar uzņēmējdarbības un inovāciju jautājumiem. Piemēram, mikroekonomikas nodarbībās tiek pētīts jēdziens “aprites ekonomika” – plašs un aktuāls šīs disciplīnas priekšmets, kura mērķis ir radīt izdevīgu situāciju visām ieinteresētajām pusēm. “Ilgtspējīgas zinātnes” kurss sniedz studentiem zināšanas par dabīgiem tīrīšanas līdzekļiem un par to, kā tos izgatavot.

Jaunas perspektīvas

Cita starpā globālā pandēmija ir izraisījusi pārtikas patēriņa pieaugumu, jo studenti studē tiešsaistes režīmā, un attiecīgi ir palielinājies vienreiz lietojamo iepakojumu apjoms.

Šajā sakarā par vienu no prioritātēm ir kļuvušas atkritumu apsaimniekošanas iniciatīvas studentu pilsētiņā. Tiek organizētas kampaņas sadarbībai ar sabiedrību, lai palielinātu izpratni par kopējā atkritumu apjoma samazināšanu. Īpaša uzmanība tiek pievērsta pārtikas atkritumiem restorānos un kafejnīcās, kurus specializētie uzņēmumi savāc pārstrādei biodegvielā.
Pabeidzot izglītību ar zināšanām un izpratni par savu ietekmi uz vidi, viņi varēs īstenot ekoloģiski ilgtspējīgu politiku savos uzņēmumos, un tās izmaiņas, kas ir notikušas viņu alma mater, atradīs savu vietu apkārtējā pasaulē.

А César Ritz Colleges Switzerland tiecas sasniegt vēl vairāk.

Šī sertifikācija nav beigas, bet drīzāk kaut kā jauna sākums.
/Silvana Navarro

Un kas tālāk?

Augstākā izglītības iestāde jau piedalās citos bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas projektos Šveicē, plānojot turpmāko sadarbību ar L’Association pour la Sauvegarde du Léman un COR – asociāciju, kuras darbība vērsta uz savvaļas dzīvnieku aizsardzību. Mežs, kas atrodas aiz izglītības iestādes teritorijas, var kļūt par lielisku vietu putnu ligzdu ierīkošanai, kas veicinās reto putnu sugu skaita un daudzveidības pieaugumu reģionā.

Ir cerība, ka César Ritz Colleges Switzerland aizsāktais, kas bija sākums pārejai no vārdiem uz darbiem, kalpos par piemēru citām augstākajām izglītības iestādēm un studentu pilsētiņām.

Atbildot uz jautājumu, ar ko no visa padarītā viņa lepojas visvairāk, Silvana vienkārši citēja Voltu Disneju:

“Visdrošākais veids, kā kaut ko iesākt, ir pārtraukt runāt un sākt darīt.”