Divas reizes gadā, martā un oktobrī, tiek organizēts starptautisks SEG personāla atlases forums

Vairāk nekā 100 pasaulē slavenāko viesnīcu tīklu un viesnīcu vadītāji pulcējas, lai aprunātos ar SEG skolu studentiem un tos pieņemtu darbā. Tiek piedāvātas prakses vietas, darbs, iedvesmojošas lekcijas un iespēja veidot izcilus starptautiskus sakarus. Forums veic svarīgu funkciju gan studentu, gan darba devēju labā. Pieprasījums pēc darbiniekiem ar labu izglītību šajā nozarē ir liels, bet forums ir viens no galvenajiem veidiem, kā darba devējs var efektīvi šo nepieciešamību atrisināt. Studentiem tiek piedāvātas visas pasaules iespējas, jo visi darba devēji ir pulcējušies vienā vietā. Tagad forums pasaulē slavens kā viens no nozarē labākajiem personāla atlases gadatirgiem.

Kad starptautiskā viesnīcu nozare ierodas pieņemt dabā mūsu studentus, process notiek tā

Mūsu studenti stāsta par savu pieredzi starptautiskajā personāla atlases forumā

Rakstiet mums