Starptautiskā viesnīcu un dizaina biznesa vadības maģistrs

Iemācieties radīt un veiksmīgi attīstīt savu biznesu

Šī programma dod studentiem iespēju kļūt par jaunās paaudzes greznās viesmīlības industrijas vadītājiem. Programma sniedz unikālu iespēju apgūt precīzu dizaina izpratni, piemērojot galvenos interjera dizaina moduļus, ņemot vērā jaunākās tendences un stratēģijas dārgu viesnīcu vadībā.

Pieczvaigžņu studijas viesnīcu dizaina vadības jomā

Šveices viesnīcu vadības skolas SHMS programma apvieno būtiskās viesnīcu vadības zināšanas ar praktisko ikdienas darba apmācību. Padziļiniet savas analītiskās un problēmu risināšanas spējas un papildiniet tās, izmantojot dārgu viesnīcu dizainā. Saskaņojiet savas vadības spējas, akcentējot amatu augstākajā vadībā un personīgu izaugsmi. Kad pabeigsiet studijas, būsiet gatavi ieņemt augstākos amatus vidē, kur valda konkurence, lai pienācīgi atbilstu pieprasījumam pēc vispusīgi kompetenta vadītāja.

Viesnīcu un dizaina vadība – maģistrantūra

Programmas partneri

Unikālās SHMS programmas pamats ir mūsu oficiālie partneri, kuri piedalījušies programmas izstrādē un turpina aktīvi piedalīties lekciju lasīšanā izzinošu vizīšu laikā, kā arī sniedz iespēju studentiem strādāt tieši ar mūsu partneriem projektu un studiju laikā. Mūsu partneri SHMS ir:

Rakstiet mums

Starptautiskas viesnīcu un dizaina vadības pēcbakalaura studijas ilgst 1 gadu, tajā ietilpst 6 mēnešus ilga prakse

SHMS pēcbakalaura studijas tiem studentiem, kam jau ir bakalaura grāds vai vismaz trīs gadu darba pieredze, sniedz iespēju ar intensīvām vadības studijām uzsākt savu vadītāja karjeru viesmīlības pakalpojumu nozarē. Četras galvenās programmas tēmas ir viesnīcu vadība, pārtikas un dzērienu zināšanas, viesnīcu darbības un dizaina vadība. Akadēmiskie priekšmeti tiek saskaņoti ar praktiskām zināšanām, tāpēc studentiem tiek sniegti labi pamati, kas nepieciešami veiksmīgai karjerai vadošā amatā viesnīcu un viesmīlības pakalpojumu vadības nozarē.

Viesnīcu un dizaina vadības biznesa ekonomikas maģistra programma – 1 gads, no kura 6 mēnešus ilgst prakse

Šī maģistrantūras programma izstrādāta un paredzēta studentiem, kas vēlas iegūt augsta līmeņa teorētiskas zināšanas greznu viesnīcu attīstīšanas, viesnīcu dizaina un līderības nozarēs, kas nepieciešamas visaugstākā līmeņa vadītājiem. Studentiem ir iespēja pilnveidot analīzes, kritiskas vērtēšanas, profesionālu metožu piemērošanas iemaņas un teorētiskās zināšanas, kas nepieciešamas, lai apņēmīgi risinātu problēmas un attīstītu viesmīlības biznesu. Programma izstrādāta sadarbībā ar starptautiskajiem SHMS partneriem, to apstiprināta un akreditēta.

Pieņemšanas kritēriji: pēcbakalaura studijas, maģistrantūras programma:

  • bakalaura grāds vai vismaz trīs gadus ilga darba pieredze atbildīgā pozīcijā viesmīlības pakalpojumu nozarē;
  • ieteicamais minimālais vecums – 21 gads;
  • angļu valodas līmenis: VG (“ļoti labi”) B līmenī vidusskolā vai TOEFL 500+, IELTS 5.0 vai 50+ “Oxford Online Placement Test” (OOPT), SEG piedāvā to bez maksas;
  • vidusskolas beigšanas atestāts;
  • motivācijas vēstule;
  • CV;
  • pases kopija.
Reģistrējieties atvērto durvju dienām