Pēcbakalaura studijas un maģistrantūras studijas

Būdama ar īpašu reputāciju, viena no Šveices līderēm viesmīlības un pakalpojumu nozarē, Šveices viesnīcu vadības skola piedāvā viesnīcu un pasākumu vadības pēcbakalaura un maģistrantūras studiju programmas. Studijas apvieno teorētiskās mācības ar praktisku profesionālu metodiku. Kursi izstrādāti ciešā sadarbībā ar četriem pasaules klases visaugstākā līmeņa viesnīcu tīkliem, bet absolventi ir pilnīgi sagatavoti iesaistīties darbā viesmīlības nozarē un pieņemt mūsdienu izaicinājumus.

Šveices pieskāriens jūsu izglītībai

Pilnveidojiet vispusīgu meistarību mūsu intensīvajās starptautiskā viesnīcu biznesa vadības maģistrantūras studijās (vienīgā maģistrantūras programma Ko (Caux) studiju pilsētā) vai koncentrējieties uz viesnīcu, kūrortu un veselības veicināšanas vadību, viesnīcu pakalpojumu vadību vai viesnīcu un pasākumu vadību. Ja vēlaties vairāk akadēmiskas studijas, jums var noderēt starptautiskās viesmīlības pakalpojumu vadības maģistrantūras studijas, kas notiek sadarbībā ar Dārbi universitāti (AK).

Šīs plašās programmas nolūks ir kritiskās domāšanas ieaudzināšana un studentu analītiskās domāšanas izkopšana, veicinot to radošumu, lai viņi varētu tikt galā ar būtiskiem izaicinājumiem, ar kuriem šī industrija saskaras 21. gadsimtā. Neatkarīgi no jūsu izvēlētās programmas, varat būt droši, ka visiem kursiem piemīt īpašais “Šveices pieskāriens”. Tā ir īpašība, kura tiek augsti novērtēta visā pasaulē.

Viesnīcu un pasākumu vadība – maģistrantūras studijas

Programmas partneri

Starptautiskā viesnīcu biznesa pārstāvji SHMS (Šveices viesnīcu vadības skolu) vērtē kā vienu no tām skolām pasaulē, kuru studentus tie labprāt vēlas nodarbināt savā biznesā. Programma ir izstrādāta kopā ar mūsu partneriem, kuri aktīvi piedalās, lasa lekcijas, piedalās iepazīšanās vizītēs, piedāvā prakses vietas. Mūsu partneri ir:

Rakstiet mums

Viesnīcu vadības vai viesnīcu un pasākumu vadības pēcbakalaura studijas ilgst 1 gadu, tajā ietilpst seši mēneši prakses

Pēcbakalaura studiju programma ir speciāli radīta tiem, kuriem jau ir bakalaura grāds un kuri vēlas mainīt specializāciju, vai tiem, kam ir vairāk nekā trīs gadu darba pieredze un kas vēlas iegūt izglītību, lai varētu sākt jaunu savas karjeras posmu. Tā ir intensīva programma, kura ilgst 18 nedēļas garu akadēmisko semestri, bet pēc tam turpinās 4–6 mēnešu apmaksāta prakse. Pēc pēcbakalaura studiju pabeigšanas studijas varat turpināt maģistrantūrā.

Uzņemšanas kritēriji:

 • bakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība vai vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā;
 • motivācijas vēstule;
 • CV;
 • darba devēju rekomendāciju kopijas;
 • pases kopija.

Starptautiskās viesnīcu vadības maģistra programma (MSc) – 6 mēneši skolā un 6 mēneši zinātniskā darba izstrāde

Tas atbilst mūsu maģistra grādam. Tas ir grāds studentam, kam ir lielas ambīcijas un kas cenšas sasniegt virsotni. Studentiem, kas ir ieguvuši maģistra grādu, bieži ir mērķis strādāt lielo, starptautisko viesnīcu tīklu galvenajos birojos vai “Management Trainee” programmās.

Uzņemšanas kritēriji:

 • bakalaura grāds viesmīlības pakalpojumu vadības, pasākumu vadības nozarēs;
 • vecākos pretendentus, kam ir vairāk nekā 3–5 gadu darba pieredze, var atlasīt bez augstākas kvalifikācijas;
 • motivācijas vēstule;
 • CV;
 • darba devēju rekomendāciju kopijas;
 • pases kopija.
Reģistrējieties atvērto durvju dienās

Viesnīcu kūrortu un veselības veicināšanas vadības starptautiskā biznesa maģistra programma – 1 gads, no kura 6 mēnešus notiek prakse
Tās ir maģistrantūras studijas, kurās galvenā uzmanība pievērsta biznesa ekonomikai, viesnīcu, kūrortu un veselības veicināšanas pakalpojumu vadībai. Šīs studijas ir ļoti radošas, to laikā studenti paši vada mūsu SPA, mācās attīstīt un vadīt kūrortu, iegūst plašu izpratni par biznesa ekonomiku un organizāciju attīstību.

Uzņemšanas kritēriji:

 • vienas no SEG skolu pēcbakalaura studiju diploms vai viesnīcu vadības (vai saistītas nozares) bakalaura grāds un vismaz 4 mēnešu darba pieredze VAI
 • citas nozares bakalaura grāds un 3 gadu darba pieredze vadošā amatā viesmīlības pakalpojumu industrijā;
 • motivācijas vēstule;
 • CV;
 • darba devēju rekomendāciju kopijas;
 • pases kopija.

Starptautiskā viesnīcu biznesa vadības maģistra programma

Starptautiskā viesnīcu biznesa vadības maģistra studijas ir Šveices viesnīcu vadības skola un tās akadēmiskā partnera Dārbi universitātes (AK) kopīga programma. Tās ir plašas studijas, kuru laikā studenti apgūst visas atšķirīgās viesnīcu vadības jomas, sākot no ēdieniem un dzērieniem, klientu apkalpošanas un izmitināšanas, līdz greznu pasākumu organizēšanai. “Capstone” modulis ir sarežģīts vadības projekts, kurā studentiem jāplāno, kā viņi iekārtos savu viesnīcu. Projekta īstenošanai viņi izmanto visas programmā iegūtās zināšanas.

Uzņemšanas kritēriji:

 • bakalaura grāds;
 • motivācijas vēstule;
 • CV;
 • pases kopija.
 • Sazinieties ar mums
Sazinieties ar mums